SVERIGES AUKTIONSFÖRETAGS FÖRENING


ÄNDAMÅL

ETISKA REGLER

MEDLEMMAR

KONTAKT

 
Etiska regler

1. Bevakningar överstigande lägsta utrop skall ej accepteras. Bevakning för säljares räkning utförs alltid av auktionsföretaget (Kundtjänst)

2. Auktionsföretag skall ej bedriva aktiv handel för egen räkning.

3. Auktionsföretag skall trygga säljares medel genom insättning på s k klientmedelskonto (redovisningsmedel).

4. Föremål skall alltid åsättas ett utropspris. Enda undantag från denna regel skall gälla exceptionellt ovanliga föremål som saknar referens.

5. Auktionsföretagets anställda skall alltid lämna bud skriftligt innan offentlig visning påbörjas.

6. Auktionsföretaget skall teckna sak- och ansvarsförsäkringar för verksamheten.

7. Medlemsföretag får inte otillbörligt påverka marknadspriset genom exempelvis avtal, transaktioner eller annan åtgärd i förhållande till säljare eller tredje part.